auto24 Rally Estonia 2013 - historic

Information

Date and time SS Information
20. 07. 2013 15:18
20. 07. 2013 14:18 CET
8 flash info (14 - Wagner Karl / Zauner Gerda): The highlight of the rally was the big jump on the first day, it was great / Ralli tipphetk oli meie jaoks hüpe trampliinilt, see oli väga lahe
20. 07. 2013 15:17
20. 07. 2013 14:17 CET
8 flash info (17 - Laaksonen Jari / Götte Marjo): It was very nice rally / Väga hea ralli oli
20. 07. 2013 15:17
20. 07. 2013 14:17 CET
8 flash info (7 - Veikkanen Pentti / Mentu Solja): Rally was very nice, very well organized / Ralli oli väga mõnus, hästi organiseeritud
20. 07. 2013 15:15
20. 07. 2013 14:15 CET
8 flash info (3 - Turkki Mika / Hantunen Timo): It was nice rally / Oli hea ralli
20. 07. 2013 15:09
20. 07. 2013 14:09 CET
8 flash info (11 - Silvasti Ville / Halttunen Jonne): Very nice rally, very well organized. Weather is the only thing that could be better / Väga hea ralli, väga hästi organiseeritud. Ainult ilm võiks parem olla
20. 07. 2013 15:09
20. 07. 2013 14:09 CET
8 flash info (1 - Latvala Jari-Matti / Sairanen Asko): We had some technical problems, we tried to solve them on the track and lost a lot of time / Meil oli tehnilisi probleeme, üritasime neid katsel lahendada ning kaotasime palju aega
20. 07. 2013 15:02
20. 07. 2013 14:02 CET
7 retired (16 - Viljanen Heikki / Pellinen Antti): technical problem - gearbox after SS 7
20. 07. 2013 15:00
20. 07. 2013 14:00 CET
7 retired (19 - Norrgård Sverre / Hämäläinen Reeta): retired in SS 7
20. 07. 2013 14:33
20. 07. 2013 13:33 CET
7 (1 - Latvala Jari-Matti / Sairanen Asko): had technical problem
20. 07. 2013 13:55
20. 07. 2013 12:55 CET
6 flash info (23 - Tannermäki Sami / Ruotsalainen Jukka): We had no problems / Probleeme ei olnud
20. 07. 2013 13:54
20. 07. 2013 12:54 CET
6 flash info (15 - Metsälä Jukka / Jäntti Jaakko): Stage was great, car is OK / Katse oli väga hea, autoga on kõik hästi
20. 07. 2013 13:51
20. 07. 2013 12:51 CET
6 flash info (7 - Veikkanen Pentti / Mentu Solja): Everything was fine / Kõik oli hästi
20. 07. 2013 14:09
20. 07. 2013 13:09 CET
5 retired (28 - Hämäläinen Jari / Mäki Tero): accident in SS 5
20. 07. 2013 11:35
20. 07. 2013 10:35 CET
4 retired (10 - Boivie Henrik / Renstål Kjell): technical problem - gearbox after SS 4
20. 07. 2013 10:46
20. 07. 2013 09:46 CET
4 flash info (23 - Tannermäki Sami / Ruotsalainen Jukka): Everything is working, we have no problems / Kõik toimib, probleeme ei ole
20. 07. 2013 10:46
20. 07. 2013 09:46 CET
4 flash info (17 - Laaksonen Jari / Götte Marjo): The stage was very nice / Katse oli väga hea
20. 07. 2013 10:43
20. 07. 2013 09:43 CET
4 flash info (15 - Metsälä Jukka / Jäntti Jaakko): I hoped that we go faster / Lootsin, et oleme kiiremad
20. 07. 2013 10:43
20. 07. 2013 09:43 CET
4 flash info (7 - Veikkanen Pentti / Mentu Solja): We have problem with back tire / Meil on probleem tagumise rehviga
20. 07. 2013 10:42
20. 07. 2013 09:42 CET
4 flash info (3 - Turkki Mika / Hantunen Timo): The stage was long and in the car is very hot, but everything is good / katse oli pikk ja autos on päris palav, muidu on kõik hästi
20. 07. 2013 10:39
20. 07. 2013 09:39 CET
4 flash info (11 - Silvasti Ville / Halttunen Jonne): Everything is OK, it is going well at the moment / Kõik on korras, kõik läheb nagu plaanitud
20. 07. 2013 10:39
20. 07. 2013 09:39 CET
4 flash info (2 - Jensen Valter Christian / Pedersen Erik): We have no problems / Meil ei ole hetkel probleeme
20. 07. 2013 10:37
20. 07. 2013 09:37 CET
4 flash info (1 - Latvala Jari-Matti / Sairanen Asko): This stage was much better, we are faster and feeling good / See katse läks palju paremini, olime kiiremad ja ka tunne on hea
20. 07. 2013 10:33
20. 07. 2013 09:33 CET
3 retired (6 - Rantala Ilkka / Salonen Janne): technical problem - engine after SS 3
20. 07. 2013 10:27
20. 07. 2013 09:27 CET
3 retired (25 - Tiikkala Petri / Pelkonen Juhani): technical problem - driveshaft in SS 3
20. 07. 2013 10:09
20. 07. 2013 09:09 CET
3 flash info (10 - Boivie Henrik / Renstål Kjell): We have only two gears, first and fourth, this is not very good / Meil on autol ainult kaks käiku, esimene ja neljas, see ei ole väga hea
20. 07. 2013 10:08
20. 07. 2013 09:08 CET
3 flash info (14 - Wagner Karl / Zauner Gerda): Very good stage, jump was also very good, at first a little dangerous / Väga hea katse, hüpe läks väga hästi, kuigi alguses tundus ohtlik
20. 07. 2013 10:07
20. 07. 2013 09:07 CET
3 flash info (6 - Rantala Ilkka / Salonen Janne): We have problems with car / Meil autoga probleeme ei ole
20. 07. 2013 10:06
20. 07. 2013 09:06 CET
3 flash info (17 - Laaksonen Jari / Götte Marjo): We passed car nr 6 on the stage, it seems that they have some technical problems / Möödusime rajal autost nr 6, tundub, et neil on tehnilisi probleeme
20. 07. 2013 10:03
20. 07. 2013 09:03 CET
3 flash info (15 - Metsälä Jukka / Jäntti Jaakko): Everything is OK at the moment / Hetkel on kõik hästi
20. 07. 2013 10:03
20. 07. 2013 09:03 CET
3 flash info (7 - Veikkanen Pentti / Mentu Solja): We made a little spin / Tegime väikese spinni
20. 07. 2013 10:02
20. 07. 2013 09:02 CET
3 flash info (3 - Turkki Mika / Hantunen Timo): Stage was a little jumpy / Katse oli natuke ebatasane
20. 07. 2013 10:01
20. 07. 2013 09:01 CET
3 flash info (11 - Silvasti Ville / Halttunen Jonne): Very good, we were little slow / Väga hea, olime natuke aeglased
20. 07. 2013 10:01
20. 07. 2013 09:01 CET
3 flash info (2 - Jensen Valter Christian / Pedersen Erik): Very good, stage was OK / väga hästi, katse oli hea
20. 07. 2013 10:00
20. 07. 2013 09:00 CET
3 flash info (1 - Latvala Jari-Matti / Sairanen Asko): This stage was not very good, I had to take very steady, beacause I don´t want to damage the car / See katse ei läinud väga hästi, võtsin rahulikult, et mitte autole kahju teha
19. 07. 2013 20:10
19. 07. 2013 19:10 CET
2 retired (29 - Koivisto Teemu / Kahelin Pasi): technical problem after SS 2
19. 07. 2013 18:03
19. 07. 2013 17:03 CET
2 flash info (11 - Silvasti Ville / Halttunen Jonne): Everything is OK, car number 8 was on the track / Kõik on hetkel korras, auto number 8 nägime rajal
19. 07. 2013 17:56
19. 07. 2013 16:56 CET
2 flash info (10 - Boivie Henrik / Renstål Kjell): I haven´t seen car number 8 / Autot number 8 rajal ei ole näinud
19. 07. 2013 17:53
19. 07. 2013 16:53 CET
2 flash info (9 - Johnsen Anders / Johnsen Ingrid): Stage is fantastic / katse on fantastiline
19. 07. 2013 17:52
19. 07. 2013 16:52 CET
2 retired (8 - Kinnunen Jaro / Luukkonen Seppo): technical problem - driveshaft in SS 2
19. 07. 2013 17:51
19. 07. 2013 16:51 CET
2 retired (4 - Jansson Tony / Davidsson Erik): accident in SS 2
19. 07. 2013 17:47
19. 07. 2013 16:47 CET
2 flash info (2 - Jensen Valter Christian / Pedersen Erik): Very beautiful, like a woman / Väga ilus katse, ilus nagu naisterahvas
19. 07. 2013 17:47
19. 07. 2013 16:47 CET
2 flash info (1 - Latvala Jari-Matti / Sairanen Asko): I was pushing this car like a modern rallycar, maybe too hard, I lost 10 seconds, because engine stopped/ Sõitsin selle autoga nagu tavalise ralliautoga, kaotasin 10 sekundit, kuna mootor seiskus hetkeks
19. 07. 2013 17:11
19. 07. 2013 16:11 CET
1 flash info (9 - Johnsen Anders / Johnsen Ingrid): it was very nice stage, it seemed that our car got broken during the jump but now it is ok / kõik oli hästi, kartsime et hüppel sai auto viga, aga tundub et auto on terve
19. 07. 2013 17:06
19. 07. 2013 16:06 CET
1 flash info (6 - Rantala Ilkka / Salonen Janne): draiver was rusty, everything was ok / juht oli natuke roostes, kõik oli hästi
19. 07. 2013 17:05
19. 07. 2013 16:05 CET
1 flash info (4 - Jansson Tony / Davidsson Erik): very nice stage, very fast / väga kiire, väga hea katse
19. 07. 2013 17:04
19. 07. 2013 16:04 CET
1 flash info (2 - Jensen Valter Christian / Pedersen Erik): it is impossible to catch Jari Matti Latvala / jari matti latvala püüda on võimatu
19. 07. 2013 17:03
19. 07. 2013 16:03 CET
1 flash info (1 - Latvala Jari-Matti / Sairanen Asko): it was beautiful race, i can push more but it was okey / see oli ilus sõit, aga ma saan paremini
19. 07. 2013 16:21
19. 07. 2013 15:21 CET
1 Weather in Otepää is cloudy, sometimes small rain, temperature around 18.
19. 07. 2013 17:12
19. 07. 2013 16:12 CET
flash info (10 - Boivie Henrik / Renstål Kjell): it was very quick stage I think we hit a dog / see oli väga kiire katse ja me vist riivasime ühte koera